Odborné a kompetentní služby

Technický servis: Dnes jsouhydraulická zaøízení a stroje, stále více projektovany jako komplexní soustavy a systémy, které vyžadují individuální servisní koncepty a údržbu ve stále kratším čase. Po 500ti provozních hodinách, nebo jednou ročnoe, by se moelo hydraulické zaøízení a hydraulická soustava, pøezkoušet a servisovat.

Náš odborný v praxi vyzkoušený RAUH servisní tým se spoustou zkušeností a s pomocí flexibilního zázemí, vám zajistí spolehlivý servis, vašeho hydraulického systému, aby byl zajištoen jeho bezporuchový provoz.

 

Rauh nabízí kompetentní servis:

 • Opravy válcù a výroba speciálních válcù
 • Výmoena hydraulických hadic
 • Instalace hydraulického vedení v trubkách a pomocí hadic
 • Plánování a koncepce hydraulických zaøízení a systémù
 • Pøedoelávky, generální opravy
 • Instalaci, opravy, údržbu a pøipojení
 • Opravy zásobníkù, plnoení, odvzdušnoení a pøezkoušení
 • Výmoena oleje a olejových filtrù
 • Provedení zkoušek dle norem UVV pro hydraulické zvedací a nakládací zaøízení
 • Funcionální pøezkoušení hydraulických zaøízení a systémù
 • Technickou dokumentaci
 • Semináøe a školení
 • Mnoho dalších servisních služeb

 

 

 

 

Kdo chce uspoøit čas, peníze a chce optimalizovat své zaøízení a prodloužit jeho funkčnost, životnost a provozuschopnost se mùše spolehnout na RAUH – Servis a jeho vysoce kvalifikované techniky a montéry. RAUH vám nabízí dokonalý a kompetentní servis.

Quicklinks