24.05.2012

QRauh-Code

Skenování - save - bezpečné

Tím, že prostoe skenování QRauh kódy, mùžete nyní jednoduše a pohodlnoe ukládat své kontaktní údaje jen v pøípadoe, ...

Quicklinks